Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Informacja dot. Konferencji SA WAM w Uniejowie

Termin wpłat zaliczki za uczestnictwo w Konferencji SA WAM, w Uniejowie, w dniach 30.05-2.06.2024r, został przedłużony do dnia 30 grudnia 2023 roku.
SA WAM