Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Interdyscyplinarna Konferencja Gdańskich Hospicjów dla dzieci

W dniach 12-14 września 2024 r. w Gdańsku odbędzie się Interdyscyplinarna konferencja gdańskich hospicjów dla dzieci.

Konferencję w tym roku organizują trzy hospicja, które łączy nie tylko miejsce, ale przede wszystkim idea opieki nad ciężko chorymi dziećmi i ich bliskimi, którą w Gdańsku rozpoczęło 20 lat temu Hospicjum dla dzieci im. ks. Dutkiewicza, od 2008 roku rozwija Pomorskie Hospicjum dla Dzieci, a od 2014 roku Pomorze Dzieciom. Wspólnie otaczamy troską dzieci z Gdańska i okolic.

Rejestracja oraz informacje szczegółowe na stronie: www.konferencjagdanskichhospicjow.pl