Interpretacja przepisów dot. dyżurów medycznych w części personalizowanej stażu podyplomowego