Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

IV Otwarte Mistrzostwa Lekarzy i Rodzin w tenisie stołowym

Serdecznie zapraszam lekarzy i lekarzy dentystów na IV Otwarte Mistrzostwa Lekarzy i Rodzin w tenisie stołowym, które odbędą się 10 grudnia 2022r. o godz. 10 w Szkole Podstawowej nr 22 w Chorzowie, ul. Św. Piotra 9a.  

Zapisy i informacje: Małgorzata Grabska-Wnęk tel. 607 332 706. 

Przewodniczący Komisji Sportu i Rekreacji ORL w Katowicach
Dr n. med. Przemysław Rosak