Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Jak uzyskać zaświadczenie o posiadaniu praktyki

Aby możliwe było uzyskanie ZAŚWIADCZENIE O POSIADANIU PRAKTYKI ORAZ KSIĘGI REJESTROWEJ oraz utworzenie wniosku o zmianę wpisu w rejestrze lub wniosku o wykreślenie praktyki zawodowej z rejestru, użytkownik musi mieć uprawnienie udzielone przez osobę upoważnioną praktyki zawodowej do tworzenia wniosków dotyczących tej praktyki zawodowej.

Procedura uzyskania uprawnienia jest następująca:

Wniosek należy złożyć we właściwej Okręgowej Izbie Lekarskiej w formie elektronicznej w systemie RPWDL bądź poprzez wysłanie wypełnionego wzoru wniosku na e-mail: wojsko@hipokrates.org, b.rozycka@hipokrates.org.

Zaświadczenie dostępne jest w zakładce; „Zaświadczenia praktyk lekarskich”

Księga rejestrowa dostępna jest w zakładce: „Księga rejestrowa praktyk lekarskich”

Księga rejestrowa dostępna jest również na stronie Rejestru Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (RPWDL), zakładka: „Wyszukiwarki – Wyszukiwarka Praktyk Zawodowych Lekarzy i Lekarzy Dentystów”.