Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Jakie środki ochrony przed wirusem SARS-CoV-2 zastosować w gabinecie okulistycznym?

W obecnej sytuacji oczywiste wydaje, że jeśli to możliwe, wskazane jest ograniczenie przyjmowanych pacjentów do minimum. Wynika to zarówno z ryzyka zakażenia się okulisty, jak i kolejnych pacjentów. Szczegóły postepowana z pacjentem w gabinecie okulistycznym przedstawione są TUTAJ.