Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Jubileuszowa XX Ogólnopolska Biesiada Literacka

Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi serdecznie zaprasza autorów – lekarzy i lekarzy dentystów z całej Polski do czynnego udziału w tym tradycyjnym spotkaniu, a szanownych gości – miłośników żywego słowa – do współbiesiadowania.

Szczegóły w poniższym zbiorze.