Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Kilka porad na trudne czasy (z dnia 3.04.2020)

W załączniku znajduje się materiał informacyjny otrzymany z NRL „Kilka porad na trudne czasy” dedykowany dla lekarzy i lekarzy dentystów.
Dokument ten znajduje się również na stronie NIL w zakładce „Dla lekarzy”, dostępny jest po zalogowaniu się: https://nil.org.pl/brak-dostepu?pageid=https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kilka-porad-na-trudne-czasy.