Komisja Budżetowa

Przewodniczący:

Piotr Dzięgielewski

Członkowie:

Kazimierz Janicki
Maciej Konarski
Piotr Sokół

Pracownicy biura obsługujący Komisję:
Katarzyna Kowalczyńska
Edyta Klimkiewicz