Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego

Przewodniczący:

Stefan Antosiewicz

Członkowie:

Mariusz Goniewicz
Grzegorz Kade
Maria Kurzawa
Konrad Mackowiak
Stanisław Żmuda

Pracownicy biura WIL obsługujący Komisję:
Anna Mroczek, tel. 22 34 62 572

Najważniejsze informacje:

Kształcenie- punkty edukacyjne

Umowa KKiDZ WIL z firmą „Bethink sp. z o. o.

Zmiany w zasadach dofinansowania kształcenia podyplomowego i doskonalenia zawodowego

Informacja bieżąca KKiDZ WIL

Ważne – Kształcenie podyplomowe – Dokumenty

Stała informacja KKiDZ- oferta pomocy dzieciom z chorobą nowotworową