Komisja ds. opiniowania kandydatów na stanowiska lub funkcje w służbie zdrowia

Przewodniczący:

Piotr Jamrozik

Członkowie:

Andrzej Bystrowski
Mirosław Wanago

Pracownicy biura obsługujący Komisję:
Edyta Klimkiewicz