Komunikat dla lekarzy z woj. mazowieckiego ws. oświadczeń dotyczących skierowania do pracy przy zwalczaniu epidemii – termin do 9.12.2020 r.

 Koleżanki i Koledzy !

W związku z koniecznością przekazania do Wojewody Mazowieckiego listy lekarzy, którzy mogą być skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii, proszę zainteresowanych o przesłanie załączonego oświadczenia, w terminie do dnia 9 grudnia 2020 r.

Oświadczenie może być przekazane do WIL osobiście, pocztą lub przesłane pocztą elektroniczną w formie skanu, na adres : wojsko@hipokrates.org

Prezes Rady Lekarskiej WIL

ppłk rez. lek. Artur Płachta