Komunikat dot. podwyżki składki członkowskiej

W dniu 21.10.2022r Naczelna Rada Lekarska, swoją uchwalą nr 38/22/IX zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości składek nr 27/14/VIII postanowiła:

  1. Ustalić wysokość składki obowiązującej lekarza i lekarza dentystę w wysokości 120 zł miesięcznie.
  2. Lekarz stażysta będzie opłacał składkę w wysokości 60 zł miesięcznie.
  3. Zwolnienie z opłacania składki obowiązuje lekarza i lekarza dentystę który ukończył 70 lat.

Powyższe zmiany obowiązują od 1.01.2023r

Wszystkie pozostałe zapisy w uchwale 27/14/VIII z dnia 5.09.2014 pozostają w mocy.

Redakcja Skalpela