Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komunikat MZ dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego

Na stronie MZ zamieszczony został „Komunikat dla lekarzy i lekarzy dentystów w trakcie stażu podyplomowego, których staż podyplomowy przedłuży się ze względu na sytuację wywołaną stanem epidemii”.

W komunikacie przedstawiono rozwiązanie zapewniające lekarzom i lekarzom dentystom, którzy nie ukończą stażu podyplomowego w terminie, możliwość rozpoczęcia szkolenia specjalizacyjnego niezwłocznie po zakończeniu przedłużonego stażu podyplomowego.

Zachęcamy stażystów do zapoznania się z komunikatem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/komunikat-dla-lekarzy-i-lekarzy-dentystow-w-trakcie-stazu-podyplomowego