Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Komunikat Prokuratury

Prokuratura Regionalna w Szczecinie prowadzi postępowanie w związku z możliwością przełamania lub ominięcia zabezpieczeń systemu RPWDL, przejęcia kont placówek medycznych i wystawiania recept na leki opioidowe. Do procederu miało dochodzić na terenie całego kraju co najmniej od lutego 2023 roku. W związku z tym śledczy zwracają się z prośbą o pilne podjęcie działań do wszystkich podmiotów wykonujących działalność leczniczą i placówek ochrony zdrowia.

Zalecenia dotyczą:

1. podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w tym przede wszystkim podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych lekarzy i lekarzy dentystów o dokonanie weryfikacji wszystkich danych w powyższych systemach informatycznych, zwłaszcza wszystkich posiadanych certyfikatów, o których mowa powyżej oraz danych w Panelu Lekarz PUE ZUS, w tym w zakresie miejsca udzielania świadczeń medycznych i odnośnie uprawnień oraz danych asystentów medycznych w Rejestrze Asystentów Medycznych,

2. placówek ochrony zdrowia publicznego, w których osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne, o których mowa w art. 86 ust. 2-5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2022r., poz. 2301) o wnikliwe, w miarę możliwości, analizowanie każdego przypadku próby realizacji e-recept na leki opioidowe, przede wszystkim Oxydolor/Oxycontin oraz Concerta.