Zatrudnianie lekarzy przez prywatne praktyki lekarskie oraz lekarsko-dentystyczne

Wojskowa Izba Lekarska przypomina, że lekarz i lekarz dentysta prowadzący indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską nie może zatrudniać w swojej praktyce innych lekarzy (przepis dotyczy również zatrudniania w ramach umowy na świadczenie usług medycznych w ramach działalności gospodarczej). Wyjątek od tej zasady wprowadza art. 53 ust. 2 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Według tego przepisu lekarz lub lekarz dentysta wykonujący indywidualną lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską może zatrudnić w swojej praktyce innego lekarza, ale wyłącznie w celu odbywania:

• stażu podyplomowego;
• szkolenia specjalizacyjnego lub innego szkolenia, jakim jest szkolenie w celu uzyskania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub udzielania określonego świadczenia zdrowotnego.

Tylko w podanych przypadkach lekarz lub lekarz dentysta, który wykonuje indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, i posiada uprawnienia do prowadzenia kształcenia podyplomowego w zakresie prowadzenia stażu kierunkowego, stażu podyplomowego lub szkolenia specjalizacyjnego lub posiada wpis na listę podmiotów uprawnionych do szkolenia w zakresie uzyskiwania umiejętności z zakresu węższych dziedzin medycyny lub z zakresu udzielania określonych świadczeń zdrowotnych, może zatrudnić w swojej praktyce innego lekarza. Warunki, które musi spełniać praktyka zamierzająca prowadzić szkolenia, określają przepisy ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Zgodnie z treścią art. 53 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty lekarz oraz lekarz dentysta wykonujący indywidualną praktykę lekarską, indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską, indywidualną praktykę lekarską w miejscu wezwania lub indywidualną specjalistyczną praktykę lekarską w miejscu wezwania może zatrudniać osoby niebędące lekarzami do wykonywania czynności pomocniczych (współpracy).