Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Kondolencje

Dyrektorowi Centralnej Wojskowej Przychodni Lekarskiej „CePeLek” SPZOZ

Lek. Władysławowi  WÓJCIKOWI

wyrazy głębokiego współczucia i żalu oraz  słowa otuchy z powodu śmierci

TEŚCIOWEJ

składają  pracownicy CePeLek-u