Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Kondolencje z powodu śmierci Mamy

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

dla

lek. dent. Wojciecha Radwańskiego
Z-cy Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej WIL

z powodu śmierci
Mamy

składają

Prezes i Rada Lekarska
Wojskowej Izby Lekarskiej w Warszawie
oraz pracownicy Biura