Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Kondolencje z powodu śmierci Taty

Wyrazy głębokiego współczucia i słowa wsparcia

Pani Katarzynie Kowalczyńskiej
Głównej Księgowej
Wojskowej Izby Lekarskiej

z powodu śmierci
Taty

składają
pracownicy Biura,
Prezes oraz Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej