Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Konferencja CODE BLUE 2024


Konferencji CODE BLUE 2024 organizowana przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCKROOM, odbędzie się w dniach 15-17.0.2024r w Opolu. Jej przedmiotem są stany nagłe w lecznictwie szpitalnym. Zapisy będą trwały do dn. 25.02.2024r. Więcej informacji…