Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Konferencja CODE BLUE 2024

W dniach 15-17 marca 2024 odbędzie się Konferencja CODE BLUE 2024 organizowana przez Fundację Na Rzecz Rozwoju Medycyny SHOCK ROOM. Konferencja Fundacji SHOCK ROOM – „CODE BLUE – 2024” skierowana jest do środowiska lekarskiego, pielęgniarek, położnych, ratowników medycznych oraz studentów kierunków medycznych.

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie www.shockroom.pl.