Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Konferencja „Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną”

Komisja Kształcenia i Doskonalenia Zawodowego WIL informuje, że Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy UMK w Toruniu, Fundacja Naukowa „Bydgoska Szkoła Historii Nauk Medycznych” oraz Bydgoskie Towarzystwo Naukowe organizują w dniach 17-18 września 2020 r. w Bydgoszczy konferencje pt. Czystość i brud. Higiena za żelazną kurtyną (1945-1989/1991).

Szczegóły w załączonym pliku.

Formularz zgłoszeniowy w poniższym zbiorze.