Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów, Rytro-Jesień 2024

W dniach 25-27 października 2024 roku odbędzie się tradycyjna Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Lekarzy Dentystów, Rytro-Jesień 2024.

Zaproszenie na Konferencję, program oraz warunki uczestnictwa podajemy poniżej:

https://oilkrakstom.pl/konferencja-lekarzy-dentystow-rytro-25-27-10-2024