Konferencja – „Orzekanie o niezdolności do stawiennictwa na rozprawie i braniu udziału w czynnościach procesowych” – 18.11.2021 r.