Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Kongres online Virtual Medical Summit Interna, 25-27.05.2021 r.

Szanowni Państwo,

Wydawnictwo Medical Tribune Polska zaprasza na Kongres online Virtual Medical Summit Interna, który odbędzie się w dniach 25-27 maja 2021 r.

SESJE TEMATYCZNE:

Sesja I – Pulmonologia
Sesja II – Gastroenterologia cz. 1
Sesja III – Kardiologia
Sesja IV – Problemy lekarzy praktyków
Sesja V – Hipertensjologia
Sesja VI – Gastroenterologia cz. 2
Sesja VII – Endokrynologia i diabetologia
Sesja VIII – Reumatologia, hematologia, i nefrologia

W programie przewidziano między innymi poniższe wykłady:

– POChP u chorego z zespołem metabolicznym – prof. dr hab. n. med. Adam Antczak
– Leczenie żywieniowe pacjentów z nieswoistymi zapaleniami jelit – prof. dr hab. n. med. Grażyna Rydzewska
– Ostry zespół wieńcowy bez uniesienia ST – co nowego? – prof. dr hab. n. med. Marek Kuch
– Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski
– Miejsce preparatów złożonych w leczeniu nadciśnienia tętniczego – prof. dr hab. n. med. Andrzej Januszewicz
– Encefalopatia wątrobowa i sarkopenia – istotne problemy u pacjentów z marskością wątroby – prof. nadzw. dr hab. n. med. Jarosław Drobnik
– Leczenie cukrzycy u chorych z niewydolnością serca – prof. dr hab. n. med. Artur Mamcarz
– Jak leczyć chorych na nawracające ostre niepowikłane zapalenie pęcherza moczowego? – prof. dr hab. n. med. Michał Holecki
– Infekcje wirusowe przebiegające z obturacją dróg oddechowych – dr hab. n. med. Maciej Kupczyk
– Powikłania zakrzepowo-zatorowe w przebiegu COVID-19 – prof. dr hab. n. med. Marcin Grabowski

Pełen program kongresu dostępny na stronie – więcej…

w imieniu organizatora – Agnieszka Anikiej-Dzienyńska