Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Kongres PTHNM

W dniach 21-23 maja 2024 roku w setną rocznicę I Zjazdu Polskich Historyków Medycyny i Farmacji (1924–2024) odbędzie się Ogólnopolski Kongres Historii Medycyny we Wrocławiu.

Więcej informacji…