Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Konkurs na stanowiska zastępcy dyrektora…

17. lutego 2020 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ informuje o ogłoszonym konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska, ul. Nowowiejska 31,
00-911 Warszawa.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 9.03.2020 r.

Warunki konkursu na stronie internetowej:
https://www.spl.pl/zamowienia-publiczne