Konkurs na stanowiska zastępcy dyrektora…

17. lutego 2020 r.

KOMUNIKAT

Dyrektor Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska SP ZOZ informuje o ogłoszonym konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska, ul. Nowowiejska 31,
00-911 Warszawa.

Termin składania dokumentów upływa z dniem 9.03.2020 r.

Warunki konkursu na stronie internetowej:
https://www.spl.pl/zamowienia-publiczne