Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPLek. dla pracowników wojska SPZOZ w Warszawie

DYREKTOR

SPECJALISTYCZNEJ PRZYCHODNI LEKARSKIEJ DLA PRACOWNIKÓW WOJSKA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w Warszawie

ogłasza konkurs na stanowisko
ZASTĘPCY DYREKTORA DO SPRAW LECZNICTWA

Specjalistycznej Przychodni Lekarskiej dla Pracowników Wojska Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Warszawie

Szczegóły poniżej: