Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa w SPSPZOZ we Fromborku