Kontraktowanie 2021: Leczenie stomatologiczne

Na podstawie § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 października 2020 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1858) informuję, że w dniu 21 czerwca 2021 roku Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ z siedzibą w Warszawie ul. Chałubińskiego 8, ogłosił postępowania w sprawie zawarcia umów w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Informacje dotyczące daty ogłoszenia o postępowaniu, kodów postępowań nadanych przez dyrektora oddziału, wartości i przedmiotu zamówienia, obszarów terytorialnych, dla których jest przeprowadzane postępowanie oraz adresy e-mail – zawiera załącznik do niniejszej wiadomości. 

Ogłoszenie zostało opublikowane na stronie internetowej Oddziału: www.nfz-warszawa.pl.