Koronawirus COVID-19. Zalecenia dot. środków ochrony indywidualnej (z dnia 27.02.2020)

Szanowni Państwo,

Pod wskazanym adresem znajdą Państwo wytyczne dotyczące zaleceń stosowania poszczególnych rodzajów środków ochrony indywidualnej (ŚOI) w kontekście COVID-19, z uwzględnieniem warunków, personelu i zakresu podejmowanych czynności.

Jest to polskie opracowanie: Rational use of personal protective equipment for coronavirus disease 2019 (COVID-19), Interim guidance
27 lutego 2020, World Health Organization

Opracował: Piotr Filberek
konsultacja: dr hab. Anna Mania, prof. dr hab. Magdalena Figlerowicz
Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej
III Katedra Pediatrii
Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu