Kryteria wypisu lub zakończenia kwarantanny pacjenta z COVID-19 – opracowanie wytycznych ECDC

Na bazie wytycznych ECDC opracowane zostały kryteria wypisu lub zakończenia kwarantanny pacjenta z COVID-19.

Czytaj więcej…