Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Kursy on-line

Szanowni Państwo,

Z uwagi na brak możliwości organizowania szkoleń stacjonarnych, Ośrodek Doskonalenia Zawodowego Naczelnej Izby Lekarskiej przygotował dla lekarzy i lekarzy dentystów ofertę kursów online, które odbywają się codziennie od 14 do 29 maja 2020 r.
Tematy kursów:

Szczegółowe informacje na temat kursów znajdą Państwo pod linkiem:  https://nil.org.pl/dla-lekarzy/kursy-i-szkolenia

Z poważaniem,
Zespół Ośrodka Doskonalenia Zawodowego
Naczelna Izba Lekarska
kontakt: odz@hipokrates.org