Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Leczenie pacjenta z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii

Pod podanym poniżej linkiem znajduje się wideorozmowa o leczenie pacjenta z COVID-19 na oddziale intensywnej terapii przeprowadzona przez dr. hab. n. med. Mirosława Czuczwara, kierownika II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie i lek. Jakuba Fronczka z Zakładu Intensywnej Terapii i Medycyny Okołozabiegowej UJCM.

Obejrzyj wideo...