Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

„Leczenie planowane za granicą – prosto i przystępnie” – szkolenie NFZ

Szanowni Państwo,

Narodowy Fundusz Zdrowia zaprasza na szkolenie realizowane w ramach projektu „Leczenie planowane za granicą – prosto i przystępnie”.

Projekt ma na celu popularyzację wiedzy o możliwościach finansowania przez NFZ – ze środków pochodzących z Funduszu Medycznego – leczenia za granicą.

Celem szkolenia będzie omówienie poniższych zagadnień:

·         co to jest leczenie planowane za granicą,
·         kiedy NFZ może sfinansować leczenie za granicą,
·         jakie przepisy regulują obszar leczenia za granicą,
·         jak wypełniać wnioski do Prezesa NFZ i jakich błędów unikać.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

·         lekarzy specjalistów oraz ich asystentów,
·         osoby zajmujące się prawami pacjenta,
·         studentów zainteresowanych tematyką szkolenia.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w dniu 18 listopada 2022 r., w godzinach 12:00 – 13:30 w formie online.
Po szkoleniu zapraszamy do dyskusji i zadawania pytań pracownikom Departamentu Współpracy Międzynarodowej NFZ.

Osoby zainteresowane zapraszamy do zgłaszania udziału w szkoleniu poprzez wypełnienie, a następnie odesłanie formularza zgłoszenia na adres e-mail: leczeniezagranica@nfz.gov.pl do dnia 17 listopada 2022 r.

W załączeniu zaproszenie do udziału w szkoleniu i formularz zgłoszenia.

Z poważaniem,

Pracownicy Wydziału Leczenia za Granicą