List otwarty Prezesa NRL do społeczeństwa oraz lekarzy i lekarzy dentystów