Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Mazowieckiego Forum Zawodów Zaufania Publicznego – relacja video

Relacja video z konferencji znajduje się na naszym izbowym kanale YouTube:https://www.youtube.com/watch?v=R6G1jnd9_Ec