Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy „Bez zbędnych słów”

Komisja Kultury Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zaprasza do udziału w Międzynarodowej Wystawie Fotograficznej Lekarzy pod hasłem „Bez zbędnych słów”.

Termin dostarczania zdjęć – 10 października 2023

Otwarcie Wystawy oraz ogłoszenie Konkursu Fotograficznego 22 października (niedziela), godz. 17:00, Klub Lekarza.

Więcej informacji…