Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Międzynarodowa Wystawa Fotograficzna Lekarzy

W  Klubie  Lekarza  w  Łodzi  przy  ul.  Czerwonej  3  odbędzie  się w  październiku,  tradycyjnie  jak  co  roku,  jednak  tym razem o zasięgu międzynarodowym, powakacyjna  Wystawa  Fotograficzna  Lekarzy  pod  hasłem – „Mój świat…”

Więcej informacji w załączonym zbiorze.