Ministerstwo odpowiada… (z dnia 9.04.2020)

Prezes NRL A. Matyja wystosował do ministra zdrowia pismo z prośbą o rozważenie zasadności uregulowania trybu kierowania lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne do pracy innej niż określona w umowie o pracę w wyniku realizacji przez podmioty lecznicze poleceń wojewodów, o których mowa w art. 11 ww. ustawy.

Poniżej prezentujemy ww. pismo oraz odp0wiedź Ministerstwa Zdrowia.