Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Ministerstwo odpowiada… (z dnia 9.04.2020)

Prezes NRL A. Matyja wystosował do ministra zdrowia pismo z prośbą o rozważenie zasadności uregulowania trybu kierowania lekarzy i innych osób wykonujących zawody medyczne do pracy innej niż określona w umowie o pracę w wyniku realizacji przez podmioty lecznicze poleceń wojewodów, o których mowa w art. 11 ww. ustawy.

Poniżej prezentujemy ww. pismo oraz odp0wiedź Ministerstwa Zdrowia.