Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Możliwość uzyskania specjalizacji w dziedzinie alergologii. Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce

Wojewódzki Szpital Rehabilitacyjny dla Dzieci w Ameryce, województwo warmińsko-mazurskie posiada wolne miejsce specjalizacyjne w dziedzinie alergologii, w związku z powyższym poszukuje lekarza zainteresowanego uzyskaniem specjalizacji w tej dziedzinie. Szczegóły oferty.