Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Najnowsze Trendy w Stomatologii 2020

Okręgowa Izba Lekarska w Szczecinie zaprasza w dniach 20-22 marca 2020 r. do Kołobrzegu na XXIV Najnowsze Trendy w Stomatologii.

Szczegóły i zapisy na stronie www.trendywstomatologii.pl