Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

„Niezbędne dla zdrowia”

Na stronie NIL pod adresem https://nil.org.pl/dzialalnosc/niezbedne-dla-zdrowia Naczelna Izba Lekarska i Rzecznik Praw Pacjenta przedstawiają 10 najważniejszych zasad, jak zadbać o  zdrowie własne i bliskich. „Niezbędne dla zdrowia” to zbiór rekomendacji, który ma charakter długofalowy, a jego celem jest kształtowanie wśród obywateli poczucia odpowiedzialności za własne zdrowie.   

Kampania będzie stopniowo rozwijana. Do tej prozdrowotnej inicjatywy mogą włączyć się wszyscy, którym zależy na poprawie kondycji naszego społeczeństwa.

Niezbędne dla Zdrowia – 10 najważniejszych zasad:

01. Dbaj o zdrowie – zdrowie jest najważniejsze!

02. Bądź aktywny fizycznie i zdrowo się odżywiaj.

03. Nie pal papierosów, nie zażywaj narkotyków oraz dopalaczy, nie nadużywaj alkoholu.

04. Korzystaj ze szczepień ochronnych i badań profilaktycznych.

05. Dbaj o higienę osobistą.

06. Nie lekceważ niepokojących objawów, przedstaw lekarzowi dokładnie swój problem. Niczego nie ukrywaj.

07. Poinformuj koniecznie lekarza o zażywanych lekach, suplementach diety i innych produktach, jeśli czegoś nie wiesz lub masz wątpliwości – śmiało zadawaj pytania.

08. Stosuj się do zaleceń lekarza. Miej cierpliwość w oczekiwaniu na efekt leczenia.

09. Nie żyj złudzeniami – reklama i „doktor Google” nie leczą̨!

10. Informuj lekarza o braku możliwości przyjścia na umówioną wizytę, dasz szansę innym na szybszą pomoc.

ZACHĘCAMY DO LEKTURY TEGO MATERIAŁU