Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Nowe wskazówki do badań w kierunku COVID-19 (z dnia 13.04.2020)

Pod poniższym linkiem znajdują się wskazówki dla personelu medycznego do przeprowadzenia diagnostyki laboratoryjnej w kierunku COVID-19 w oparciu o definicję przypadku z dnia 9.04.2020 r.

Czytaj „Wskazówki…”