Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż kolejne grupy zawodowe z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej. Są wśród nich m.in. lekarze i lekarze dentyści, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyjne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. opublikowane w Dz.U. z 7 listopada 2014 poz. 1544.