Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Szanowni Państwo, Informujemy, iż kolejne grupy zawodowe z dniem 1 stycznia 2015 r. zostały objęte obowiązkiem zainstalowania kasy fiskalnej. Są wśród nich m.in. lekarze i lekarze dentyści, prawnicy (z wyjątkiem notariuszy), doradcy podatkowi, a także warsztaty motoryzacyjne, zakłady kosmetyczne i fryzjerskie, zakłady gastronomiczne. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. opublikowane w Dz.U. z 7 listopada 2014 poz. 1544.