Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Ocena przygotowania lekarza stażysty do pracy w Nocnej i Świątecznej Opiece Zdrowotnej (NiŚOZ) BADANIA ANKIETOWE


Zakład Ratownictwa Medycznego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu prowadzi badanie ankietowe, którego celem jest ocena przygotowania lekarzy stażystów do pracy w gabinetach Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Wyniki pracy zostaną opublikowane w formie artykułu w recenzowanym czasopiśmie. Zachęcamy do wypełnienia ankiety.

Poniżej link do ankiety: https://forms.gle/WTiFTsF6CJETkvMd7