Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Odnowienie ochrony ubezpieczeniowej OC gwarantowanej przez WIL

Zbliża się pierwszy okres wznowieniowy dla osób, które przystąpiły do programu z terminem odpowiedzialności od 1.06.2019 r. do 31.05.2020 r. Grupa ta liczy nie więcej niż 100 lekarzy.

Osoby z tej grupy będą musiały ponownie złożyć deklarację przystąpienia aby zachować ciągłość ochrony ubezpieczeniowej.

INS Services w ramach swoich zasobów technicznych posiada narzędzie które będzie przypominało o kończącym się okresie ubezpieczenia. W tym celu w dniach 11-15.05.2020 r. zostanie przeprowadzony pierwszy mailing przypominający o kończącym się okresie ubezpieczenia i konieczności złożenia ponownej deklaracji. W dniach 18-20.05.2020 r. mailing zostanie powtórzony do lekarzy, którzy nie zareagowali po pierwszym i nie złożyli deklaracji.

W przypadku ponownego braku reakcji, będzie przeprowadzona już indywidualna próba kontaktu poprzez telefon, ewentualnie ponownie poprzez mail.

Dla lekarzy, którym kończy się okres ubezpieczenia w kolejnych miesięcznych okresach, będzie przesyłana analogiczna informacja.

W ramach mailingu do lekarzy przekazywana będzie informacja o kończącym się okresie ubezpieczenia i konieczności ponownego złożenia deklaracji. Informacja będzie zawierała również spersonalizowany link, pod którym znajdować się będzie już uzupełniona deklaracja. Lekarz będzie ją musiał tylko zaakceptować, ale będzie miał też możliwość poprawy lub uaktualnienia danych.

Proces więc został jeszcze skrócony i nie powinien zająć więcej niż 1 minutę.

Po zakończeniu pierwszego pełnego rocznego okresu ubezpieczenia 6.2019/5.2020 r. przedstawione zostaną dane zarówno sprzedażowe jak i szkodowe obejmujące okres 12 miesięcy.

Jerzy Wieczorek
PZU SA