Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej upamiętniającej lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19

Szanowni Państwo,

zapraszamy do obejrzenia fotografii uwieczniających moment odsłonięcia tablicy w siedzibie Naczelnej Izby Lekarskiej w Warszawie, upamiętniającej lekarzy i lekarzy dentystów zmarłych na COVID-19.