Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

Odszedł profesor Tadeusz Płusa…

Z głębokim żalem informujemy, że w dn. 13.06.2022 r. zmarł płk w st. spocz. prof. dr hab. n. med. Tadeusz PŁUSA – prodziekan ds. Nauki i Dydaktyki Wydziału Medycznego Uczelni Łazarskiego, redaktor naczelny Polskiego Merkuriusza Lekarskiego, były kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii i Alergologii oraz przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Medycznego, były redaktor naczelny Lekarza Wojskowego, były konsultant krajowy ds. obronności w dziedzinie chorób wewnętrznych.

Cześć Jego Pamięci.
Rada Lekarska Wojskowej Izby Lekarskiej