Wojskowa Izba Lekarska

ul. Jana Pawła Woronicza 15
02-625 Warszawa

tel. 22 621 04 93,
fax 22 621 12 11

sekretariat@wojskowa.org.pl

Konto WIL: PKO BP S.A. IX Oddział Warszawa
50 1020 1097 0000 7802 0001 6741

XXXVIII Zjazd Lekarzy odwołany

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju XXXVIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej zaplanowany na dzień 27.03.2020 r. zostaje odwołany. O nowym terminie Zjazdu zostaniecie Państwo poinformowani.

Z upoważnienia
Prezesa Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej