XXXVIII Zjazd Lekarzy odwołany

W związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju XXXVIII Zjazd Lekarzy Wojskowej Izby Lekarskiej zaplanowany na dzień 27.03.2020 r. zostaje odwołany. O nowym terminie Zjazdu zostaniecie Państwo poinformowani.

Z upoważnienia
Prezesa Rady Lekarskiej
Wojskowej Izby Lekarskiej